0 shopping_cart
polski

Walory energetyczne wiatru w Polsce

Możliwości rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce są bardzo obiecujące, na co wskazują uzyskane wyniki badań prowadzonych w IMGW, na podstawie wieloletnich obserwacji kierunków i prędkości wiatru prowadzonych na profesjonalnej sieci meteorologicznej Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Uprzywilejowanymi w Polsce rejonami pod względem zasobów wiatru w mezoskali są następujące:

  • środkowe, najbardziej wysunięte na północ części wybrzeża od Koszalina po Hel,
  • rejon wyspy Wolin,
  • Suwalszczyzna,
  • środkowa Wielkopolska i Mazowsze,
  • Beskid Śląski i Żywiecki,
  • Bieszczady i Pogórze Dynowskie.

Rozkład prędkości wiatru mocno zależy od lokalnych warunków topograficznych. Znane są liczne inne mikro-rejony kraju o korzystnych bądź doskonałych warunkach wiatrowych. Godne uwagi są również wysokie partie gór, gdzie średnie roczne prędkości wiatru miejscami przekraczają 10 m/s (grzbiet główny Karkonoszy). Jeżeli udałoby się pokonać problemy z dostępnością (słaba sieć dróg w górach), z podłączeniem do sieci elektroenergetycznej czy rozwiązać wątpliwości związane np. z ochroną krajobrazu, wówczas rejony te powinny doczekać się kompleksowej oceny zasobów wiatru i ich wykorzystania.

Przed przystąpieniem do realizacji projektu należy przeprowadzić dokładne badania warunków wiatrowych, ewentualnie można zastosować dane z najbliższej stacji meteorologicznej, lotniska lub innego źródła, jeżeli są to pomiary wiarygodne. Często jednak takie dane nie są dostępne dla wybranego rejonu, lub najbliższe stacje pomiarowe są zbyt odległe. W takim przypadku jedyną bezpieczną drogą jest ustawienie własnego punktu pomiarowego. Może się to wydawać rozwiązaniem drogim, jednak koszty z tym związane są drobną częścią kosztów postawienia dużej elektrowni, a tym bardziej farmy wiatrakowej. Znacznie bardziej kosztowne w skutkach jest złe oszacowanie lokalnych warunków wiatrowych

Strefy energetyczne wiatru w Polsce.

Załączona mapa przedstawia mezoskalową rejonizację Polski pod względem zasobów energii wiatru w kWh z 1m2 skrzydeł w ciągu roku. Wydzielono pięć rejonów o różnych zasobach energii dla wysokości 30 m. n.p.gr. Z mapy tej wynika, że około 60 % kraju posiada dobre warunki do wykorzystania wiatru jako czystego źródła energii. Warunki lokalne terenu mogą sytuację tą dodatkowo polepszyć.

Poniżej dołączony jest rysunek pokazujący przebieg średnich rocznych wartości prędkości wiatru na dwóch skrajnie różniących się pod tym względem stacjach meteorologicznych, leżących w zupełnie innych strefach wiatrowych kraju: Łeba i Nowy Sącz. Rysunek ten pokazuje, że jednoroczna seria pomiarów prędkości wiatru nie daje żadnej informacji o prędkości wiatru w danym miejscu. Jeśli bowiem trafimy w swych pomiarach na rok podobny do 1989 lub 1990, kiedy to średnia roczna prędkość wiatru w Łebie wyniosła 6,2 m/s - uzyskamy wynik poprawny jedynie dla danego roku, natomiast mylny w skali oceny wieloletniej prędkości, bowiem np. na podstawie obserwacji w roku 1966 ze średnią roczną prędkością - 3,9 m/s - uzyskalibyśmy zupełnie inną informację o panujących tam warunkach wiatrowych.

Średnie roczne prędkości wiatru w Łebie i Nowym Sączu na przestrzeni 33 lat.

Przejdź do koszyka
Elektrownie-tanio.net
Internet Explorer Niezmiernie przykro nam, lecz nasza strona https://elektrownie-tanio.net już nie wspiera IE. Prosimy o aktualizację przeglądarki na Google Chrome, Microsoft Edge lub Mozilla Firefox.
help_outline Pomoc

Formularz kontaktowy indeterminate_check_box

Preferowana forma kontaktu

Google maps Facebook Youtube