0 shopping_cart
polski

Konwencjonalne źródła energii elektrycznej

Na początku XXI wieku większość energii elektrycznej jest wytwarzana na jeden z trzech sposobów:

 • w hydroelektrowniach, używających do napędu generatorów turbin wodnych, obracanych przez strumień wody;
 • w elektrowniach cieplnych, wykorzystujących turbiny parowe obracane przez strumień sprężonej pary wytworzonej dzięki spalaniu jakiegoś paliwa kopalnego (zwykle jest to węgiel);
 • w elektrowniach atomowych, wykorzystujących ciepło wytworzone w reaktorze atomowym.

Całkowita moc zainstalowana na świecie w elektrowniach różnego typu (Na podstawie Energy Information Administration / International Energy Annual 2001)

Wytwarzanie energii tymi sposobami wiąże się jednak z coraz większym sprzeciwem ekologów. Zanieczyszczenia emitowane przez elektrownie cieplne wykorzystujące paliwa kopalne stanowią poważne zagrożenie dla środowiska naturalnego w postaci kwaśnych deszczy (emisja SO2) oraz efektu cieplarnianego (emisja CO2). Wydawałoby się, że przyszłość energetyki stanowią elektrownie atomowe które nie powodują zanieczyszczenia atmosfery. Jednak gigantyczne koszty budowy i eksploatacji, problemy ze składowaniem trujących odpadów oraz katastrofa w Czarnobylu spowodowała chyba ostateczne odejście od energetyki atomowej. Ważną role szczególnie w niektórych krajach odgrywa energetyka wodna. Jednak jej potencjał rozwojowy jest już mocno ograniczony. Najlepsze miejsca do lokalizacji hydroelektrowni są już zajęte, a wybór innych wiąże się z koniecznością pokonania zaciekłego oporu ekologów. Tak więc trzy najbardziej rozpowszechnione sposoby wytwarzania energii elektrycznej łączy zdecydowana ingerencja w środowisko naturalne.

Wybór elektrowni węglowej oznacza:

 • kilka lat intensywnych prac inżynieryjnych inżynieryjnych w miejscu lokalizacji elektrowni, w tym transport ciężkich elementów materiałów, hałas, pył i inne zakłócenia;
 • wydobycie, transport i magazynowanie milionów ton węgla rocznie;
 • konieczność pozyskania wody niezbędnej do chłodzenia, pociągającą za sobą straty na skutek parowania w niektórych miejscach na śródlądowych drogach wodnych oraz możliwość odprowadzania nagrzanej wody do rzek, co ma negatywny wpływ na biologię wód;
 • gromadzenie się tysięcy ton odpadów stałych w skali roku, w tym popiołów i odpadów związanych z odsiarczaniem spalin, wymagających albo ponownego użycia albo likwidacji;
  emisję do atmosfery pyłów zawieszonych, tlenków siarki i azotu;
 • emisję do atmosfery dwutlenku węgla, powodującego efekt cieplarniany;

Wybór elektrowni atomowej oznacza oznacza:

 • kilka lat intensywnych prac inżynieryjnych w miejscu lokalizacji elektrowni, w tym transport ciężkich elementów materiałów, hałas, pył i inne zakłócenia;
 • wydobycie, przetworzenie, wzbogacenie oraz przekształcenie w paliwo uranu w innych zakładach przemysłowych;
 • gromadzenie się zużytego paliwa uranowego, obejmującego odpady radioaktywne i pluton;
 • gromadzenie się innych stałych odpadów radioaktywnych wymagających likwidacji;
 • przenikanie materiałów radioaktywnych w niskich stężeniach do wody i atmosfery;
 • końcowe wstrzymanie pracy reaktora i likwidacje powstałych ten sposób odpadów radioaktywnych;

Wybór hydroelektrowni oznacza:

 • wydobycie i transport na dużą skalę materiałów niezbędnych do wzniesienia zapory;
 • kilka lat intensywnych prac inżynieryjnych miejscu lokalizacji elektrowni, w tym transport ciężkich elementów i materiałów, hałas, pył i inne zakłócenia;
 • znaczące zaburzenie drogi wodnej, zarówno powyżej jak i poniżej zapory, w tym stanu lokalnego ekosystemu, zasobów składników pokarmowych, łowisk, siedlisk ptactwa, stanu osadów rzecznych;
 • zakłócenia lokalnych stosunków hydrologicznych, hydrologicznych tym poziomu wód gruntowych i spływu wód;
 • zatopienie pewnej powierzchni terenu;
 • potencjalną konieczność przesiedlenia pewnej liczby ludności;
 • potencjalne zaburzenia geofizyczne spowodowane ciężarem wody spiętrzonej przez zaporę, w tym możliwe zwiększenie aktywności sejsmicznej na danym terenie.
Przejdź do koszyka
Elektrownie-tanio.net
Internet Explorer Niezmiernie przykro nam, ale nasz firmowy serwis https://elektrownie-tanio.net już nie obsługuje Microsoft IE. Zaktualizuj przeglądarkę na Mozilla Firefox, Google Chrome lub Microsoft Edge.
help_outline Pomoc

Formularz kontaktowy indeterminate_check_box

Preferowana forma kontaktu

Google maps Facebook Youtube