0 shopping_cart
polski

Oszacowanie produkcji energii

Warunkiem niezbędnym do rozpoczęcia wykonania studium wykonalności jest wykonanie pomiarów podstawowych parametrów wiatru w miejscu planowanej siłowni. Pomiary te powinny być zbierane przez okres nie krótszy niż rok (jest to absolutne minimum, zaleca się pomiary kilkuletnie), posługując się danymi uśrednionymi zazwyczaj w interwałach 10 -minutowych. Badania te są niezwykle istotnym elementem albowiem przy dużych nakładach inwestycyjnych nie można pozwolić sobie na ryzyko związane z błędnym oszacowaniem rocznej produkcji energii. W oparciu o te pomiary oraz o parametry techniczne zastosowanej turbiny (jej wydajność roczna, krzywa mocy itd.) można następnie oszacować roczną produkcję energii np. przy zastosowaniu specjalistycznego oprogramowania duńskiego WAsP.

Zakres zmienności kosztów produkcji energii elektrycznej w zależności od średniorocznej prędkości wiatru na wysokości środka wirnika (piasty) elektrowni wiatrowej

Określenie zasobów energii wiatru w dowolnej lokalizacji, przy spełnieniu wysokich wymagań dokładności, jest przedsięwzięciem niezwykle złożonym. Skali trudności w tym zakresie nie daje się porównać do żadnej innej technologii odnawialnych źródeł energii. Lokalne warunki wiatrowe zależą od wielu czynników, m.in. rzeźby terenu, pokrycia terenu (lasy, zabudowania, pola i łąki, itp.), oraz od złożonych uwarunkowań klimatycznych. Z tych powodów ocena zasobów energii wiatru z zachowaniem niezbędnego poziomu dokładności wymaga stosowania precyzyjnych pomiarów prędkości wiatru na masztach gradientowych o wysokości rzędu 40 - 120 m, zaawansowanych numerycznych modeli warstwy granicznej atmosfery oraz metod statystycznych. Powoduje to wydłużenie okresu planowania inwestycji oraz podnosi koszty. Instalacja każdego masztu pomiarowego jest poprzedzana dokładną analizą mapy i inspekcją w terenie. Właściwy wybór miejsca jest bardzo ważny z uwagi na zarówno przebieg prac montażowych, jak i jakość pomiarów. Niezbędne jest również uzyskanie zgody władz lotnictwa cywilnego i wojskowego oraz informacja do gminy.

Maszt pomiarowy 40 m. wyprodukowany przez amerykańską firmę NRG Systems. Jest to osadzony na odpowiedniej platformie, składany maszt rurowy z odciągami przymocowanymi do podłoża za pomocą kotwic. Maszt jest wyposażony w 3 czujniki prędkości wiatru (anemometry) zainstalowane na wysokości 40, 30 i 20 m, oraz 2 czujniki kierunku wiatru na wysokości 40 i 30m. Wraz ze wzrostem wysokości nad gruntem wzrasta siła wiatru w związku z tym rejestracja na kilku poziomach jest niezbędna do dokładnego obliczania średnich prędkości wiatru, występujących np. na wysokości wirnika turbiny. Maszt posiada urządzenie rejestrujące (logger) umieszczone w zabezpieczonej, stalowej skrzynce uniemożliwiającej dostęp do danych osobom niepowołanym. Zasilanie energetyczne potrzebne do zapisywania danych przez logger to dwie 9V baterie wymieniane po 74 dniach pracy. Parametry wiatru są rejestrowane co 2 sekundy i uśredniane co 10 minut, dzięki czemu uzyskiwany jest ciągły, wierny zapis warunków wiatrowych w danym miejscu.

Przejdź do koszyka
Elektrownie-tanio.net
Internet Explorer Przykro nam, lecz nasz firmowy serwis https://elektrownie-tanio.net już nie obsługuje przeglądarki Internet Explorer. Proszę zaktualizować przeglądarkę na Mozilla Firefox, Microsoft Edge albo Google Chrome.
help_outline Pomoc

Formularz kontaktowy indeterminate_check_box

Preferowana forma kontaktu

Google maps Facebook Youtube